Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Ποίηση


Κωνσταντνος Καβάφης

σο μπορες


Κι ν δν μπορες ν κάμεις τν ζωή σου πως τν θέλεις,

τοτο προσπάθησε τουλάχιστον

σο μπορες: μν τν ξευτελίζεις

μς στν πολλ συνάφεια το κόσμου,

μς στς πολλς κινήσεις κι μιλίες.

Μν τν ξευτελίζεις πηαίνοντάς την,

γυρίζοντας συχν κ' κθέτοντάς την

στν σχέσεων κα τν συναναστροφν

τν καθημερινν νοησία,

ς πο ν γίνει σ μία ξένη φορτική.


[1913]