Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Ποίηση


Διονύσιος Σολωμός

λεύθεροι Πολιορκημένοι

από το Α΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

II.

Παράμερα στέκει

ντρας κα κλαίει·

ργ τ τουφέκι

Σηκώνει, κα λέει·

«Σ τοτο τ χέρι

»Τί κάνεις σύ;

» χθρός μου τ ξέρει

»Πς μο εσαι βαρύ.»

Τς μάνας λαύρα!

Τ τέκνα τριγύρου

Φθαρμένα κα μαρα,

Σν σκιους νείρου·

Λαλε τ πουλάκι

Σ το πόνου τ γ,

Κα βρίσκει σπειράκι,

Κα μάννα φθονε.

III.

Γροικον ν ταράζ

Το χθρο τν έρα

Μίαν λλη, πο μοιάζει

Τ᾿ ντίλαλου πέρα·

Κα ξάφνου πετειέται

Μ τρόμου λαλιά·

Πολληώρα γροικειέται

Κι᾿ κόσμος βροντ.

IV.

μέριμνον ντας

Τ᾿ ράπη τ στόμα

Σφυρίζει, περνώντας

Σ το Μάρκου τ χμα·

Διαβαίνει, κι᾿ γάλι

Ξαπλώνετ᾿ κε,

Πο βγκ᾿ μεγάλη

Το Μπάϊρον ψυχή.

V.

Προβαίνει κα κράζει

Τ θνη σκιασμένα.

VI.

Κα πείνα κα φρίκη!

Δ σκούζει σκυλί!