Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2007

μαθήματα ιστορίας

Φιλέλληνες

Ο Μουράτ Α' [Μουράτ Α΄ Χουνταβεντιγιάρ (1326-1389), βασίλευσε από το 1359 έως τις 06.1389] το 1362, ήταν αυτός πού καθιέρωσε, πρώτος, την στρατολόγηση χριστιανοπαίδων[Παιδομάζωμα (Ντεβσιρμέ)_ ο βίαιος εξισλαμισμός ανήλικων χριστιανών] για την επάνδρωση της προσωπικής φρουράς του σουλτάνου. Οι γενίτσαροι [νέος στρατός] αποτέλεσαν, επί σειρά αιώνων, το αξιομαχότερο τμήμα του προελαύνοντος οθωμανικού στρατού. Διασώζεται φιρμάνι του 1666 [του Μωάμεθ Δ΄ Αβτζί, του επονομαζόμενου Κυνηγού (1641-1692), βασίλευσε από τις 08.08.1648 έως τις 08.11.1687] προς αξιωματικούς οι οποίοι θα διενεργούσαν στρατολογία Ελληνοπαίδων και στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία:

"Αμα τη αφίξει του παρόντος αυτοκρατορικού φιρμανίου Μου έστω γνωστόν ότι κατά τάς ισχύουσας παλαιάς διατάξεις επιβάλλεται η στρατολογία των εν ταις αυτοκρατορικαίς χώραις Μου κατοικούντων ραγιάδων διά τας ανάγκας της αυτοκρατορικής Μου φρουράς. Δέον να στρατολογήσετε εν τέκνον εκάστου πολυτέκνου απίστου ραγιά, άγον ηλικίαν από δεκαπέντε μέχρις είκοσι ετών και ικανόν δι’ υπηρεσίαν. Από έκαστον στρατολογούμενον χωρίον να λάβητε όσα χρήματα απαιτούνται διά τον ιματισμόν των στρατολογηθέντων με ερυθρά τσόχαν και διά το ξύρισμα αυτών... Να προσέχης να μη διαφύγουν ούτοι καθ' οδόν ή εις τούς σταθμούς. Επειδή η υπόθεσις του παιδομαζώματος είναι εκ των σπουδαιοτέρων του κράτους, επιθυμώ να στρατολογοσήσης ρωμαλέους και άξιους νέους.... Συ δε, απεσταλμένε, εάν περιέλθη εις γνώσιν Μου ότι έλαβες από τούς ραγιάδες ή μη πλείονα των αναγκαίων, θέλεις τιμωρηθή ανοικτιρμόνως προς παραδειγματισμό και των λοιπών."

και η απάντηση των οικείων των στρατολογούμενων νέων, για την "ευεργεσία" του βασιλιά, όπως μας παραδίδεται στο ηπειρώτικο τραγούδι που ακολουθεί:

"Ανάθεμά σε, βασιλιά και τρις ανάθεμά σε, με το κακό οπόκαμες, και το κακό που κάνεις. Στέλνεις, δένεις τους γέροντες, τους πρώτους τους παπάδες να μάσης παιδομάζωμα, να κάμης γενιτσάρους. Κλαίν' οι γοναίοι τα παιδιά, κ' οι αδελφές τ' αδέλφια, κλαίγω κ' εγώ και καίγομαι και όσο ζω θα κλαίγω. Πέρσι πήραν τον γιόκα μου, φέτο τον αδελφό μου."