Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

Χριστιανισμός


Η αίρεση του Filioque

Η ιστορία της εισαγωγής του filioque αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον όταν η ιστορική έρευνα αποκαλύπτει καινοφανείς οπτικές.

Μελέτες που έχουν γίνει από τον Καθηγητή π. Ιωάννη Ρωμανίδη έφεραν στο φως ιστορικά γεγονότα ότι το filioque χρησιμοποιήθηκε από τους Φράγκους εναντίον των Ρωμαίων, τόσο του Δυτικού όσο και του Ανατολικού τμήματος της ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι Ρωμαίοι Ορθόδοξοι Πάπες αντιδρούσαν ηρωϊκά εναντίον της εισαγωγής του filioque στο Σύμβολο της Πίστεως.

Ο εν λόγω όρος εισήχθη, τελικά, όταν για πρώτη φορά ανήλθε στον θρόνο της παλαιάς Ρώμης ο Ιταλοφράγκος Πάπας Βενέδικτος Η' (1009 ή 1014). Οι δυτικοί και ανατολικοί Ρωμαίοι του Θ' αιώνος παρέμεναν πιστοί στην Ορθοδοξία και αντιμάχονταν τους Φράγκους ως ετεροδόξους.

Εν κατακλείδι, το σχίσμα δεν τελέστηκε μεταξύ Ρωμαίων Παπών και Ρωμαίων Πατριαρχών, αλλά μεταξύ Ρωμαίων Παπών και Πατριαρχών από την μια μεριά και Φράγκων αιρετικών από την άλλη.
_________________
Απόσπασμα από ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, Ιούνιος 2001