Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2007

Πολιτική

Περί διαφθοράς

«Πονάω που βλέπω όλα να σαπίζουν σ’ αυτόν τον τόπο. Στην εξουσία πάντοτε οι φαύλοι. Κι αν φανεί κάποιος μια μέρα έντιμος, σε δέκα μέρες σκαρτεύει. Φέρνεις άλλον, βγαίνει χειρότερος».
[«άχθομαι δε και φέρω τα της πόλεως σαπέντα βαρέως πράγματα. Ορώ γαρ αυτήν προστάταισι χρώμενην αεί πονηροίς. Καν τις ημέραν μίαν χρηστός γένηται, δέκα πονηρός γίγνεται. Επέτρεψας ετέρω, πλείον έτι δράσει κακά»]

Αριστοφάνης (Εκκλησιάζουσες, στ. 174-179)
________________________________

«Από τη διεφθαρμένη εξουσία μολύνονται και οι έντιμοι πολίτες κι ακολουθούν το παράδειγμά τους».
[«Νοσείν τίθησι των αμεινόνων τας φρένας παράδειγμ’ έχοντας των κακών την εξουσία»]

Ευριπίδης (απ. 644.2)
________________

«Το ήθος όλων των πολιτών γίνεται όμοιο με το ήθος των κυβερνώντων».
[«Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται τοις άρχουσιν»]

Ισοκράτης (Προς Νικοκλέα, 31)
_______________________

Ben puoi veder che la mala condotta
E la cagion che il mondo ha fatto reo
E non natura che in voi sia corrotta.

(La Divina Comedia, Καθαρτήριο, Canto XVI, στ. 103-105).

Νογάς λοιπόν πώς η κακιά κυβερνιά
Είναι αφορμή που σάπισεν ο κόσμος.

(Μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη).