Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007

Προβληματισμοί

Περί αλαζονείας
(ή περί της μεταβολής των ανθρωπίνων πραγμάτων)

«Την στιγμή του θριάμβου
να χαίρεσαι για την στιγμή.
όχι για τον θρίαμβο»
Ι.Λ.