Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2007

έμμετρο σχόλιο

Μην κλαις για τα δάση που κάηκαν.
Κλάψε για τα σπίτια που φύτρωσαν,
στη ράχη της απληστίας των ανθρώπων.

Ιωάννης Λιάκουρας